Bahagia itu Pilihan… Tak ada manusia yang mampu memilih jalan hidupnya sebelum ia lahir di dunia ini.. tak ada manusia yang mampu men...
Dikala Hati Gundah                                                                                  Cerpen by: Nengsi Hariyanti H...

I'm Part Of

I'm Part Of